OPINIE

          "De Blauwe Reiger"

 

          Af en toe acht ik het nodig om de (oranje en groene) vissen wat op te jagen.

          Vandaar deze blog, die een weergave is van mijn tussenkomsten en mijn persoonlijke visie op wat er in Maldegem gebeurt.

 
Copyright Foto dearkmiddelburg.be

CD&V in bed met de Zusters Maricolen ondanks Middelburg!

Open Vld is verrast dat U dit voorstel op deze manier aan de gemeenteraad voorlegt. De Zusters Maricolen hebben deze gemeenteraad bij het besluit om Middelburg te sluiten helemaal niet willen kennen. Daar is door de lokale bevolking en in 2e instantie door de huidige meerderheid sterk tegen geprotesteerd. En vandaag legt diezelfde meerderheid voor de 2e keer een voorstel neer, in het voordeel van de Zusters Maricolen, zonder van hen enige tegenprestatie te eisen.

Lees meer

Parking Van Mullem eerste slachtoffer van het nieuwe mobiliteitsplan.

Met de beslissing rond de verkoop van de sporthal Van Cauteren wordt misschien wel duidelijk wat de huidige meerderheid van plan is. Wij als oppositie konden eind oktober voor het eerst een blik werpen op dit plan. U krijgt tussen 30 november en 7 december de kans om dit te doen. Indien U als burger geen 2e geval 'parking van Mullem' wil, dan durven wij erop aandringen dat U van uw recht gebruik maakt.

Lees meer

Zorgbedrijf Meetjesland

Laat mij eerst iets heel duidelijk stellen: Open VLD Maldegem staat achter het basisidee dat “het bieden van een breed toegankelijke zorg voor al wie dit nodig heeft” de hoofddoelstelling moet zijn van elk OCMW en dus ook van een eventueel Zorgbedrijf Meetjesland. Deze doelstelling bereiken kan op meerdere manieren maar de optie van een zorgbedrijf Maldegem of de samenwerking met een privépartner werden, al dan niet bewust, onvoldoende onderzocht of niet goed bevonden? Als we dan kiezen voor de oprichting van een Zorgbedrijf Meetjesland krijgt deze gemeenteraad een nota voorgeschoteld die vol staat van goede voornemens, die al of niet realiseerbaar zijn en waarbij de financiële onderbouwing duidelijk te wensen overlaat.

Lees meer

Begroting – Meerjarenplan 2017

Als liberale fractie zijn wij net als deze meerderheid begaan met de gevolgen van het klimaat en met de noden die bestaan in sommige gezinnen. Waar wij ons niet kunnen in vinden is in de gekozen aanpak die eerder neigt naar betutteling en de eenzijdige manier waarop dit door de sterke schouders moet gesponsord worden.

Lees meer

Oproep aan de Burgemeester voor een FAIR terras reglement

Sinds meer dan een jaar vraag ik een duidelijke aanpassing aan het bestaande terrasreglement, of een onvoorwaardelijke toepassing van dit reglement. Buiten een mondelinge toezegging van schepen De Jaeger dat dit wel aan de orde is, en wat briefwisseling met de Burgemeester en secretaris, is er tot op heden omzeggens niets gebeurd. In de gemeenteraad van september dreigde ik zelfs met een deurwaarder. Vooraleer deze stap te ondernemen, een laatste poging als aansporing tot verandering.

Lees meer

  • 1
  • 2

Contacteer WIM

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.